Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján

 

A) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

Hivatalos név: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft

Székhely: 8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087 hrsz

Postacím: 8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087 hrsz

Telefonszám: +36 22 200 204

Faxszám: nincs

Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A honlap URL-je: www.kempp.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Katonai Emlékpark Pákozd – Recepció

Postacím: 8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087 hrsz

Telefonszám: +36 22 200 204

Faxszám: nincs

 

II. A szervezeti struktúra

Szervezeti ábra LETÖLTÉS

 

III. A szerv vezetői

Név

Munkakör/ Tisztség

 Elérhetőség

Görög Viktória

ügyvezető

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087.

+36 22 200 204

Törzsök Erzsébet

ügyvezető-helyettes

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087.

+36 22 200 204

Tímár Judit

Felügyelő Bizottság elnöke

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087.

+36 22 200 204

Mészölyné Lencsés Zsuzsanna

Felügyelő Bizottság Tag

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087.

+36 22 200 204

Sajner Gyula

Felügyelő Bizottság tag

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087.

+36 22 200 204

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek - A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek - A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

1.4. Közalapítványok - A szerv által alapított közalapítványok

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

1.5. Lapok

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának teljes neve: honvédelmi miniszter

Székhely: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.

Postacím: 1885 Budapest Pf. 25.

Telefon: +36 1 474 1155

Fax: +36 1 474 1285

Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A honlap URL-je: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

 

1.7. Költségvetési szervek

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A társaságban folyó tevékenységet meghatározó jogszabályok:

  • 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  • 2000. évi C. törvény a számvitelről
  • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
  • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
  • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 370/2011. (XII. 31.) Korm. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
  • 2011. évi CXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról
  • 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
  • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről


Szervezeti és működési szabályzat
LETÖLTÉS

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat LETÖLTÉS 

 

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

III. Közszolgáltatások

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

IV. A szerv nyilvántartásai

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

V. Nyilvános kiadványok

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

VI. Döntéshozatal, ülések

Taggyűlés:

Tag

székhelye

Honvédelmi Minisztérium

1055 Budapest, Balaton utca 7-11.

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Székesfehérvári Szervezete

8000 Székesfehérvár, Malom u. 2.

Pákozd Nagyközség Önkormányzata

8095 Pákozd, Hősök tere 9.

 

Felügyelő Bizottság:

Név

Tisztség

 Elérhetőség

Tímár Judit

Felügyelő Bizottság elnöke

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087.

+36 22 200 204

Mészölyné Lencsés Zsuzsanna

Felügyelő Bizottság Tag

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087.

+36 22 200 204

Sajner Gyula

Felügyelő Bizottság tag

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087.

+36 22 200 204

 

 

KEMPP taggyűlési meghívók:

• 2023.11.24.

• 2023.03.30.

• 2023.03.08.

• 2022.11.17.

• 2022.09.14.

2022.05.09.

2022.02.07.

• 2021.10.12.

• 2021.06.23.

• 2021.04.20.

• 2020.08.25.

• 2020.03.05.

• 2019.11.19.

• 2019.05.24.

• 2019.03.07.

 

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Használati terv

Taggyűlési határozatok

 

VIII. Pályázatok

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

IX. Hirdetmények

Meghívásos beszerzési eljárás - Árajánlati kiírása -2021-es évre LETÖLTÉS

 

X. Közérdekű adatok igénylése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. kezelésében levő közérdekű adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

levélben a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft székhelyére, az ügyvezetőnek címezve: 8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087.

Igénybejelentő lap közérdekű adatok megismeréséhez LETÖLTÉS

 

XI. Különös és egyedi közzétételi listák

Vezető tisztségviselők LETÖLTÉS

Szerződések LETÖLTÉS

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

V. Működési statisztika

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

KEMPP éves beszámolói:
• 2010 Közhasznú éves beszámoló
• 2010 Közhasznúsági jelentés
• 2011 Közhasznúsági jelentés
• 2012 Közhasznúsági jelentés
• 2012 Közhasznúsági jelentés éves beszámoló
• Közhasznúsági melléklet egyszerűsített beszámolóval 2014.
• 2015 Közhasznúsági melléklet
• 2016 KEMPP Közhasznúsági melléklet
• 2017 Közhasznúsági jelentés

 2018 Közhasznúsági melléklet

• 2019 Közhasznúsági melléklet

• 2020 Közhasznúsági melléklet

• 2021 Közhasznúsági melléklet

• 2022 Közhasznúsági melléklet

• 2023 Közhasznúsági melléklet

»»»

• 2011 Kiegészítő melléklet
• 2014 Kiegészítő melléklet
• 2015 Kiegészítő melléklet
• 2017 Kiegészítő melléklet

• 2019 Kiegészítő melléklet

• 2020 Kiegészítő melléklet

• 2021 Kiegészítő melléklet

• 2022 Kiegészítő melléklet

• 2023 Kiegészítő melléklet

»»»

• 2011 Egyszerűsített éves beszámoló
• 2013 Egyszerűsített éves beszámoló
• 2014 Egyszerűsített éves beszámoló
• 2016 KEMPP egyszerűsített éves beszámoló
• 2016. 03. 31. Egyszerűsített beszámoló aláírt
• 2016. 03. 31. Egyszerűsített beszámoló aláírt (1)
• 2017 Egyszerűsített éves beszámoló

 2018 Egyszerűsített éves beszámoló

• 2019 Egyszerűsített éves beszámoló

• 2020 Egyszerűsített éves beszámoló

• 2021 Egyszerűsített éves beszámoló

• 2022 Egyszerűsített éves beszámoló

• 2023 Egyszerűsített éves beszámoló

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

Átlagos statisztikai állományi létszám: 12 fő (2020.12.31.)

Juttatásokra vonatkozó összesített adatok: A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.-nél érvényben lévő cafetéria szabályzat alapján. Az éves keretösszeg bruttó 120 000,- Ft/fő.

A vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III/2. pontja alapján: LETÖLTÉS

 

II. Támogatások

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

III. Szerződések 

Szerződések: LETÖLTÉS

 

IV. Koncessziók

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

V. Egyéb kifizetések

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Katonai Emlékpark Nonprofit Kft esetében nincs ilyen adat.

 

VII. Közbeszerzés

2024. év

Közbeszerzési terv 2024. LETÖLTÉS

2023. év

Közbeszerzési terv 2023. LETÖLTÉS

2021. év

Közbeszerzési terv a 2021-es évre LETÖLTÉS

Meghívásos beszerzési eljárás - Árajánlati kiírása -2021-es évre LETÖLTÉS

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról LETÖLTÉS

 

- vissza -

 

Please publish modules in offcanvas position.

Az oldal sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmények érdekében. Részletekért nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatunkat. További részletek.