magyar angol német


elso_szulo_elvalaszto

„HUSZÁRGYEREK, HUSZÁRGYEREK…”

a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete,

a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely,

valamint a nagyváradi Tanoda Egyesület

Kárpát-medencei gyermekrajzpályázata,

Magyarország Honvédelmi Minisztériuma támogatásával

2018.

 

„Huszárgyerek, huszárgyerek…” így kezdődik a szabadságharc egyik legnépszerűbb dala, s reméljük, hogy ezekkel a szavakkal egy sikeres gyermekrajzpályázat is kezdetét veszi. A szervezők az elmúlt öt év során több mint négyezer gyermeket és fiatalt tudtak megmozdítani, akik a magyar hadtörténelem ismert és ismeretlen katonahőseihez, kiemelkedő eseményeihez vagy helyszíneihez kapcsolódó alkotásaikkal is bizonyították, hogy nem tűnik el a magyar nemzet történelme, az a legfiatalabbak érdeklődésére is méltó, s rengeteg érdekességet, hasznos ismeretet tartogat, melyet öröm felfedezni. 

Az előző évek sikerei folytatását remélve, a magyarság hadtörténelme népszerűsítése érdekében, ismét rajzpályázatot hirdetünk, mellyel újra lehetőséget kínálunk a gyermekeknek, a családoknak és iskolai közösségeknek, hogy foglalkozzanak a történelmünkkel, alkossanak, készítsenek pályamunkákat és kapcsolódjanak a rajzpályázatunk kísérő rendezvényeihez is.

 

A huszárok – mint a pályázatunk központi alakjai – mintegy fél évezreden keresztül meghatározó szerepet töltöttek be a magyar hadtörténelemben. A hagyományosan és sajátosan magyar könnyűlovasság, a huszárság, már Mátyás királyunk korában is ismertséget és elismertséget szerzett, s egészen a második világháborúig aktív szereplője volt nemzetünk harcainak, s méltán érdemelte ki a „legmagyarabb fegyvernem” elnevezést.

 

A Magyar Huszárt a közelmúltban, kiemelkedő jelentőségét és értékét elismerve Hungarikummá minősítették, valamint 2017 szeptemberében, Pákozd határában felállításra került a „Miskahuszár”, a világ legnagyobb huszárszobra.

 

A rajzpályázat szervezői bíznak abban, hogy a huszár alakja kellő lelkesedést ad a diákoknak, hogy rajzeszközöket ragadjanak, s elkészítsék alkotásaikat.

 

Az alkotások postára adása vagy személyes leadása:

2018. március 02-ig

Ebben az évben is Aranyceruza, Ezüstceruza és Bronzceruza minősítéseket és hozzájuk kapcsolódó ajándékokat adunk a legjobbaknak, valamint sok-sok különdíjat szeretnénk átadni. Megköszönve a gyerekek várható aktivitását és lelkesedését, minden résztvevő számára egyedi tervezésű emléklapot fogunk átadni, eljuttatni, valamint külön díjazzuk a legaktívabb tanintézményeket, alkotóközösségeket is.

Az elkészülő alkotásokból nagyszabású kiállításokat rendezünk, valamint legalább két helyszínen tartunk eredményhirdetéseket. 2018 májusában Nagyváradon, a „Festum Varadinum” kulturális programsorozat keretében rendezzük meg az ünnepélyes eredményhirdetést és a kiállítás megnyitóját, majd június 8-án, Székesfehérváron kerül sor a hasonló rendezvényre.

A „Huszárgyerek, huszárgyerek…” pályázatunknak fő célja, hogy a huszárság középpontba helyezésével népszerűsítsük a magyarság hadtörténelmét, lehetőséget teremtsünk az egyéni és közösségi alkotásra, s a pályázathoz kapcsolódó rendezvényekkel is erősítsük a különböző közösségek, területek, városok kapcsolatát. Pályázatunk tiszteleg a Magyar Honvédség születésének 170. évfordulója előtt is.

Kedves Gyerekek, Fiatalok!

Kérjük, hogy ebben az évben is csatlakozzatok a felhívásunkhoz, s jelenítsétek meg a legmagyarabb fegyvernemet, az ismert vagy névtelen huszárokat, hősies tetteiket, a hozzájuk kapcsolódó eseményeket!

A részletes pályázati kiírás, valamint aktuális hírek és tudnivalók

a szervezők honlapjain olvashatók:

www.htbkszfvar.hu

www.kempp.hu

www.tanoda.ro

 

FŐVÉDNÖKÖK:

Vargha Tamás miniszterhelyettes úr,

Magyarország Honvédelmi Minisztériumának Parlamenti államtitkára

Biró Rozália elnök asszony,

Bihar Megye Parlamenti képviselője

Dr. Cser-Palkovics András úr,

Székesfehérvár polgármestere, a HTBK tiszteletbeli elnöke

excellenciás Spányi Antal úr,

Székesfehérvár megyéspüspöke

Pásztor Sándor úr,

a Bihar Megyei Tanács elnöke

 

VÉDNÖKÖK:

Deák Lajosné képviselő asszony,

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Buth Sándor képviselő úr,

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Vlaszák Mihály úr,

a Miskahuszár megálmodója

és az azt elkészítő Metalloglobus Fémöntő Kft. ügyvezető igazgatója

Dr. Szeles Péter úr,

a Miskahuszár Kft. ügyvezető igazgatója

 A SZERVEZŐK KÉPVISELŐI:

Dr. Karsai Béla elnök úr,

a Honvédség és Társadalom Baráti Kör

Székesfehérvári Szervezete

Kecse Gabriella elnök asszony,

Tanoda Egyesület

Dr. Görög István ügyvezető úr,

Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely


 

„HUSZÁRGYEREK, HUSZÁRGYEREK…”

a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete,

a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely

és a nagyváradi Tanoda Egyesület,

hadtörténelmi témájú, gyermekrajzpályázata, diákok számára,

Magyarország Honvédelmi Minisztériuma támogatásával.

2018.

 

R É S Z L E T E S   K I Í R Á S

 

A 8-16 éves fiataloknak szóló képzőművészeti pályázat kiírásával lehetőséget kívánunk teremteni a fiataloknak, az iskolai, baráti közösségeknek, családoknak arra, hogy témává váljon a magyar hadtörténelem, a honvédelem, s ehhez kapcsolódjon az alkotás öröme. A pályázat kiegészítő rendezvényei is azt fogják segíteni, hogy a résztvevő gyerekek, tanulóközösségek izgalmas, élményszerű formában találkozhassanak a pályázatunkhoz kapcsolódó témákkal.

A pályázatunknak ebben az évben sincsenek szűk formai keretei, hiszen a szándékunk továbbra is az, hogy a fiatalok minél kreatívabb, ötletesebb és életkori sajátosságaiknak megfelelő formában és módszerrel jelenítsék meg a nemzeti hadtörténelmünk ikonikus figuráját, a magyar huszárt.

Célja: -    a történelmi, hadtörténelmi érdeklődés felkeltése,

  • 8-16 éves korosztály és pedagógusaik mozgósítása nemzetünk gazdag történelmének megismerésére és annak alkotói megjelenítésére,
  • lehetőség megteremtése a pályázathoz kapcsolódó kiegészítő rendezvények szervezésére, a határon túli kapcsolatok kialakítására és erősítésére.

Célcsoportja:

  • 8-16 éves diákok, vagy ebből a korosztályból szerveződő (maximum 4 fős) alkotócsoportok, elsősorban a Kárpát-medence bármely területéről.

Időpontja:

a pályázat meghirdetése: 2018. január 22-én, a Magyar Kultúra napján

 

Az alkotások postára adása vagy személyes leadása:

2018. március 02-ig

 

Eredményhirdetések és kiállítások:

  Nagyváradon 2018. május 4-én, a Festum Varadinum keretében,

  Székesfehérváron 2018. június 8-án, a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan.

 

A benyújtott pályamunkák száma és területi eloszlása alapján keressük a lehetőséget arra, hogy más helyszíneken is szervezzünk kiállításokat, eredményhirdetéseket.

 

A pályázat tartalma és benyújtásának formája:

Az értékelt pályamunkákat a bírálatot követően több helyszínen fogjuk kiállítani, mely elsősorban függőleges falfelületeken történő kiállítást tesz lehetővé. Tekintettel arra, hogy felhívásunkra a történelmi Magyarország minden részéről várunk alkotásokat, a postázási lehetőség, s így az egyenlő esélyek biztosítása érdekében csak maximum A/2 méretű (420mmx594mm), vagy annál kisebb, elsősorban papír- vagy szövetalapú pályamunkákat várunk.

 

Pályamunkákat csak abban az esetben tudjuk befogadni, ha annak a hátoldalán, vagy mellékelt lapon az alábbi adatok szerepelnek:

  • alkotó(k) neve, életkora
  • alkotó(k) települése
  • tanintézmény(ek) neve és postacíme
  • kapcsolattartó neve és e-mail címe
  • felkészítő tanár(ok) neve, e-mail címe
  • NEM KÖTELEZŐ, de segítséget ad, az alkotás rövid bemutatása (ha konkrét személy, esemény vagy helyszín jelenik meg, akkor annak a leírása), illetve akár az alkotó(k) rövid bemutatkozása is.

Kérjük, hogy a pontos beazonosíthatóság, az olvashatóság érdekében ezt felkészítő tanárok, vagy szülők segítsék.

A szervezők és a pályázók közötti kapcsolattartás e-mailen keresztül történik, melynek hiányában nincs lehetőségünk értesítést küldeni az eredményekről, valamint a kapcsolódó rendezvényekről. Az előző évek tapasztalatai alapján tisztelettel kérjük az e-mail címek és nevek olvasható megadását.

Valamennyi résztvevő személy részére emléklapot készíttetünk, melyeket elsősorban az eredményhirdetéseken és kiállításokon kívánunk átadni, de amennyiben erre nem lesz lehetőség, akkor postai úton fogjuk eljuttatni, ezért van szükségünk a tanintézmények, illetve az egyéni pályázók pontos postacímére is.

A mellékelt adatközlő lap megküldése esetén is kérjük, hogy az alkotó(k) nevét és települését a pályamunka hátoldalán feltüntetni szíveskedjenek.

A pályamunka elkészítésének módszerét, technikáját nem határozzuk meg, abban lehetőséget kívánunk biztosítani az egyedi, kreatív megoldásoknak, fiatalos ötleteknek, azonban kérjük, vegyék figyelembe, hogy az alkotásokat – a postai szállításon kívül – több esetben is mozgatni, szállítani fogjuk, s a kiállításokon pedig szinte kizárólagosan csak függőleges fal- és paravánfelületek állnak rendelkezésre.

A pályamunkák beküldését azzal is segíteni kívánjuk, hogy Székesfehérváron és Nagyváradon is működtetünk egy-egy befogadó-pontot, ahol személyesen leadhatják alkotásaikat.

Székesfehérváron, a Tiszti Klub portáján (Malom u. 2.),

Nagyváradon pedig a Szacsvay Imre Általános Iskolában,

Kecse Gabriella tanárnőnél

 

Benyújtás postai úton:  

HTBK Székesfehérvári Szervezete

   Székesfehérvár, Malom u. 2.

 H-8000

vagy a

Asociatia Tanoda

410001  ORADEA

str. Academiei  Nr. 17.   jud Bihor

ROMANIA

postai címre.

 

Postára adás, vagy a személyes leadás határideje:

2018. március 02.

 

Értékelési kategóriák:

         8-10, 11-13, és 14-16 évesek egyéni alkotásai, valamint, ugyanezekben

         a korosztályi kategóriákban csoportos alkotások (max. 4 fő)

Értékelés, díjazás: 

Pályázatunk 8-16 éves diákoknak és alkotóközösségeiknek szól. Pályázatunk legfiatalabb résztvevői azok a gyermekek lehetnek, akik 2018-ban betöltik a 8. életévüket, a legidősebbek pedig azok a fiatalok, akik ebben az évben a 16. életévüket töltik be.

Tekintettel arra, hogy pályázatunk max. 4 fős alkotócsoportoknak is szól, ezért a rájuk vonatkozó életkori szabályként azt határozzuk meg, hogy ha nem egy korosztályi csoportból (8-10, 11-13, vagy 14-16 év) áll össze az alkotóközösség, akkor azt vesszük figyelembe, hogy melyik korosztályból vannak többen. Ha azonos számban vannak a különböző korcsoportból (1-1 vagy 2-2), akkor a magasabb korosztályi csoportba soroljuk a csapatot. Az értékelés szempontjából nem teszünk különbséget a lányok és fiúk között.

Az alkotóközösségek szerveződésének nem feltétele, hogy azonos tanintézménybe járjanak a diákok. Szeretettel várjuk testvérek, alkalmi közösségek jelentkezését is, de ebben az esetben kérjük, hogy egy pedagógus, vagy felnőtt segítse a nevezést, a pályázati anyag beküldését és esetleges helyezés elérésekor legyen a csapat kísérője a székesfehérvári vagy nagyváradi program során. Iskolai csoport esetén felkészítő/kísérőtanár közreműködését is kérjük.

Egy tanintézményből több diák, diákcsoport is nevezhet, illetve lehet részese vegyes alkotócsoportnak. Egy alkotó, alkotóközösség több pályamunkát is beadhat, de az értékelésnél csak a legjobbat vesszük figyelembe, azonban a kiállításokon egy alkotó, alkotócsoport több pályamunkáját is bemutathatjuk.

Az alkotás, a közös alkotás, a történelmi kalandozás és felfedezés öröme mellett természetesen más díjazást is biztosítunk nyertes pályázóinknak, díjazottjainknak, melynek egyik formája az ünnepélyes eredményhirdetéseken, s az ahhoz szervezett programsorozatokon való részvétel. Díjazottjaink – a tárgyjutalmakon kívül – az elmúlt években népszerűvé vált, egyedi tervezésű okleveleket és emléklapokat is megkapják.

Az előző években az „Arany Ceruza”, „Ezüst Ceruza” és „Bronz Ceruza”, valamint a „Különdíjas alkotás” minősítéseket alkalmaztuk, s a pozitív visszajelzések alapján ebben az évben is ezt a minősítési és díjazási rendszert alkalmazzuk. A díjazottak tárgyjutalomban is részesülnek.

A „Huszárgyerek, huszárgyerek…” pályázatra alkotást leadó vagy postai úton küldő valamennyi alkotó emléklapot kap.

 

Jogi kitétel:

A pályázók – illetve annak képviselői (szülő, pedagógus) – a pályamunka benyújtásával egyben ahhoz is hozzájárulnak, hogy a pályamunkáikat a szervezők a jövőben kiállításokon, kiadványokban és közösségi felületeken, szabadon felhasználhassák. Az alkotások a szervezők tulajdonát képezik, akik arra törekszenek, hogy azokat a lehető legtöbb helyen bemutassák, kiállítsák vagy megjelenítsék. A pályamunkákat nem adjuk vissza, azokat minimum 3 évig megőrizzük, s megtekintésüket a szervezők honlapjain biztosítjuk.

A résztvevők – illetve nagykorú jogi képviselőik – a pályamunka leadásával együtt ahhoz is hozzájárulnak, hogy az eredményhirdetéseken, kiállításokon vagy egyéb – a rajzpályázathoz kapcsolódó – rendezvényeken készült fotókat a szervezők bármiféle megkötés nélkül a honlapjaikon vagy más felületeiken közzé tehetik abban az esetben is, ha azon a rajzpályázaton résztvevő gyermek, illetve hozzátartozói felismerhetőek.

A pályamunka benyújtása automatikusan a jogi kitétel elfogadását és az alkotás mindennemű jogáról történő lemondást jelenti.

 

Részletek és aktualitások: www.htbkszfvar.hu

 

További információ: Oláh László, pályázatszervező:  olah.laszlo.62@gmail.com

 

Legyetek részesei

a hadtörténelmünk sokszínű megjelenítésének!

 

Örömteli és eredményes alkotást kívánunk!

 

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete

Tanoda Egyesület, Nagyvárad

Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely