magyar angol német


elso_szulo_elvalaszto

Honvedelmi Minisztérium - honvedelem.hu hírei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tudnivalók díjmentes múzeumlátogatásra utazó csoportoknak

 

A Kormány 1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozatában foglaltaknak megfelelően a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely kedvezményes vasúti utazással is látogatható. A kedvezményes vasúti utazási fogadónyilatkozat kiállítása feltételezi az Emlékpark kiállításaira történő belépőjegy (karszalag) megvásárlását!

Az utazási igényt az alább letölthető fogadónyilatkozaton szereplő napot követő 7 munkanappal korábban be kell jelenteni a MÁV-START Zrt. Honlapján megtalálható, a lakhelyéhez legközelebb eső városban, ahol elérhető utazásszervező. (link: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/csoportos-utazas/utazasszervezok)

Fogadónyilatkozat:

FOGADÓNYILATKOZAT word

FOGADÓNYILATKOZAT pdf

A díjmentes utazás tanítási napokon vehető igénybe a MÁV-START Zrt. Szolgáltatási területén az ország területén működő

  • általános iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulói és
  • minden tizedik tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) az iskola által szervezett csoportos utazás keretében
  • tanítási évben – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszaigazolása esetén – szombati napokon

A díjmentes igénybevételét csak az iskola igényelheti a ,,Bejelentés” nyomtatvány alapján. Az iskola a meghatározott napra érvényes, fogadó intézmény által lepecsételt, aláírt (postai vagy elektronikus úton megküldött) fogadó nyilatkozatot köteles a ,,Bejelentéshez”-hez csatolni. A bejelentés nyomtatvány melléklete az utazáson résztvevő diákok névsora és diákigazolvány adatai.

Ezen fogadónyilatkozat és az utazásban résztvevő diákok névsora nélkül a csoport díjmentesen nem számolható el. A menetjegy visszaútra csak akkor érvényes, ha azt a látogatás helyszínén, a múzeumban az erre a célra rendszeresített eredeti bélyegző lenyomattal ellátták.