magyar angol német

<<<< vissza

Német és magyar katonák újratemetése

A megjelenés dátuma: 2018.11.23

A Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) munkatársai a második világháborúban, Magyarország területén elesett és ez évben exhumált német és magyar katonák földi maradványait temették újra a budaörsi német-magyar katonatemetőben.

foto: honvedelem.hu

November 21-én, szerdán 14.00 órai kezdettel 177 német és 21 magyar katona földi maradványait helyezték örök nyugalomra ünnepélyes megemlékezéssel, a katonatemető német és magyar parcelláiban.

Az elhunytakra Kovács Imre, a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség magyarországi megbízottja emlékezett meg.

foto: honvedelem.hu

A protestáns és a katolikus tábori lelkészek, valamint a Német Ajkú Evangélikus Gyülekezet lelkészének imádságát követően díszsortűzzel tisztelgett a disz szakasz a német parcellánál. A megjelentek átmentek a magyar parcellához, ahol néma főhajtással tisztelegtek az elesettek emléke előtt. Végül a megemlékezők, köztük a KEMPP munkatársai, elhelyezték az emlékezés virágait a temető központi emlékhelyénél, katonai tiszteletadás mellett.

foto: KEMPP

A megemlékezés a magyar és a német katonai takarodó hangjaival ért véget.